Turvallisuus

Turvallisuus on tärkein asia ohjaajan näkökulmasta, kun ratsastetaan ensikertalaisten kanssa tai ollaan melomassa järvellä. Siksi toimintaa usein (erityisesti ratsastuksessa) ohjaakin turvallisuuteen liittyvät tekijät. Ratsastuksesta vastaa aina koulutettu Vihdin Ratsutallilla vakituisesta työskentelevä ratsastuksenopettaja. Samaten muu avustamassa oleva henkilökunta koostuu joko tallin työntekijöistä tai kokeneista ratsastajista.

Myös melontatoiminnasta vastaa Suomen melonta ja- soutuliiton melontaohjaaja. Tallin koko henkilökunta on ensiapukoulutettu.

Jokaista tapahtumaan kohti tehdään oma turvallisuussuunnitelma, mistä ilmenee oleellinen tieto tapahtumasta, henkilökunta, turvallisuusasiat, aikataulut, reitit, puhelinnumerot, jne. Asiakkaalle annetaan oma kappale suunnitelmasta, joten asiakas pystyy myös saamaan apua paikalle, jos tilanne niin vaatisi.

Passiivisilla turvavarusteilla on tärkeä rooli. Kaikilla järjestämillämme ratsastusretkillä ratsastajalla tulee olla kypärä ja turvaliivi ratsastuskokemuksesta riippumatta. Kaikissa satuloissamme on ns. turvajalustimet, jotka varmistavat ettei ratsastajat putoamisen sattuessa jää jalustimeen kiinni. Melonnassa käytetään kelluntaliivejä ja turvallisia, oikeinvarusteltuja kanootteja. Ohjaajalla on aina mukana ensiapulaukku, puhelin ja tilanteesta riippuen muita varusteita, esim. vaihtovaatekertoja melonnassa.

Tärkein tae turvallisuudesta on kuitenkin oikea asenne. Kun tapahtumat suunnitellaan ennakkoon turvallisuusasiat huomioiden, on melko varmasti ennaltaehkäisty ja eliminoitu mahdolliset vaaratekijät. Kaikkea ei voi ennaltaehkäistä, mutta ennakoimalla riskit voidaan minimoida.

Vastuu turvallisuudesta on vain ja ainoastaan järjestäjällä. Asiakkaan tulisi voida luottaa siihen.